Fotky - Slovensko - prvých 6 mesiacov.

Fotky - Nórsko - nová rodina, kde má nový milujúci domov.